מקררים מקצועיים ROEMER לשינוע תרופות, דם ומוצריו

Previous
Next

חברת  Roemer Industries  נוסדה מתוך ראיית הצורך לשמור חומרים מבוקרי טמפרטורה כמו תרופות, חיסונים, אברים, דם ודוגמאות  DNA  גם באזורים לא מפותחים בהם אין חשמל סדיר או אין חשמל בכלל.

מתוך המחקר והכרת הצרכים השונים בחיים האזרחיים והצבאיים יצרה החברה למעשה מוצרי  Tailor Made  כלומר מותאמים לצרכי הלקוח והכרת צרכיו לשנע את החומרים מבוקרי הטמפרטורה, סדרה של מוצרים ניידים לשמש בשרשרת הקירור והאחסון.

לשם כך מצויידים המקררים הניידים במצברים נטענים בגדלים שונים ולפרקי זמן שונים המאפשרים הפעלתם כפי שכבר הוזכרבאזורים לא מפותחים ולצרכים אזרחיים וצבאיים.

לחברה יש שתי סדרות עיקריות ,  PharmaRoam   לשינוע תרופות, אברים, חיסונים ודוגמיות  DNA  ו סדרת HemoRoam להובלת דם וחלקיו בהתבסס על התקנות החמורות של בנק הדם העולמי.

MFP_4191